Járműipari felsőoktatási és kutatási együttműködés

2014. július 01., kedd, 10:08

Címkék: felsőoktatás járműipar Kecskeméti Főiskola kutatás-fejlesztés Miskolci Egyetem óbudai egyetem Pannon Egyetem Széchenyi István Egyetem

Hazánk versenyképességének motorja a járműipar. A további fejlődés szűk keresztmetszete az, hogy nem áll rendelkezésre a megfelelő számú és képzettségű munkaerő. A probléma minden szinten jelentkezik, a szakmunkásoktól a mérnökökig, az autógyártást végzőktől a beszállító kis- és középvállalkozásokig. A kormányzat folyamatosan próbál választ adni ezekre a kihívásokra.

 
Az egyik válasz, hogy az elmúlt évben Európai Uniós forrásokat allokáltak arra a célra, hogy ezek felhasználásával a járműipar oktatási és kutatási igényeinek a jelenleginél is hatékonyabban tudjon a felsőoktatás megfelelni. Ennek a részeként valósul meg a Pannon Egyetem, a Széchenyi István Egyetem, a Kecskeméti Főiskola, az Óbudai Egyetem és a Miskolci Egyetem közös projektje is, melynek keretében június 25-én „Járműipar és a felsőoktatás - Elvárt kompetenciák és képzési igények a teljes ellátási láncban” címmel workshopot tartottak Veszprémben a Pannon Egyetemen. A workshopon járműipari beszállító vállalatok és a hazai felsőoktatás kulcsszereplői vettek részt.
A nyitó előadást a Nemzeti Külgazdasági Hivatal Befektetésösztönzési Főosztályának képviseletében Kokas Tamás főosztályvezető-helyettes tartotta, aki részletesen ismertette a kormányzat támogató eszközrendszerét. A megfelelő struktúra kialakítása elképzelhetetlen az érintettek aktív részvétele nélkül. E szemlélet jegyében Harazin Tibor, a Continental Automotive Hungary minőségirányítási rendszerfejlesztés, auditok és KTME csoportvezetője foglalta össze a Pannon Egyetemmel közösen kialakított duális autóipari minőségirányítási mérnök képzés indításának tapasztalatait. A workshop a „Működőképes-e a duális képzés?” című kerekasztal-beszélgetéssel zárult, ahol  Hortobágyi Csaba, a Continental Automotive Hungary minőség- és környezetirányítási vezetőjének koordinálása mellett a részvevők megvitatták tapasztalataikat. 
 
A nyitó előadást Kokas Tamás, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal Befektetésösztönzési
Főosztályának főosztályvezető-helyettese tartotta

A projektről:

A projekt konkrét célja olyan járműipari felsőoktatási intézményhálózat létrehozása, amely a regionális és ágazati kapacitásfejlesztésekhez igazodva a regionális-térségi munkaerő-piaci igényeket elégíti ki összehangolt szolgáltatási kínálat létrehozásával. Ezzel egyenrangú cél az Új Széchenyi Terv által kiemelt járműiparhoz magas hozzáadott értékű képzési-szolgáltatási kínálat kialakítása. A projekt operatív céljai 5 főirány fejlesztését irányozzák elő a projektben az alábbiak szerint:

Ipari kapcsolatok fejlesztése

A főirányban elsősorban a Járműipari Együttműködési Megállapodáshoz csatlakozott vállalatokkal együttműködve a felsőoktatás-gazdaság közötti szoros kapcsolatok kiépítése a cél. Ennek keretében ajánlások készülnek az ipari szakemberek oktatásba való bevonására, a duális képzésben való részvételükre és perspektivikusan az ipar-felsőoktatás közötti szakember mobilitás támogatására. A folyamatok definiálását a felsőoktatási intézmények és kiemelt partnereik közötti együttműködés tapasztalatai alapján végzik el.

Képzésfejlesztés

Konkrét célként fogalmazza meg a járműipar számára kiemelten fontos járműmérnök és logisztikai mérnök mesterképzés programjainak egységes kidolgozását és a személyes kompetenciák (soft skills) fejlesztését. A hallgatók és oktatók széleskörű mobilitásának támogatására új elveket és keretrendszert fejlesztenek a partnerek. Részben kapcsolódik ehhez a főirányhoz az iparral együttesen működtetett duális képzés elterjesztése a regionális igények és lehetőségek figyelembevételével.

Kutatási együttműködés fejlesztés

Legfontosabb célja az, hogy a partner intézmények kutatási kapacitásainak összehangolásával a szinergikus hatásokat erősítsék, és olyan kritikus tömeget elérő erőforrásokat hozzanak létre, amelyek nemzetközi viszonylatban is versenyképes kutatásokat eredményezhetnek. Ennek érdekében kidolgozzák a járműipari igényekhez illeszkedő K+F metodikát, egységes adatbázisba gyűjtik össze az intézményi kutatási kapacitásokat, összehangolják az új fejlesztéseket és kölcsönösen támogatják egymást a kutatási feladatok megoldásában. Vállalják azt, hogy a saját felméréseik és kutatási tapasztalataik alapján hozzájárulnak az ágazati és regionális K+F+I stratégiák kidolgozásához, igény szerint ajánlásokat dolgoznak ki a szak specifikus fejlesztési programokhoz.

Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése

A TÁMOP 4.1.1. konkrét céljaiban a nemzetközi kapcsolatokra megfogalmazott tevékenységek gyakorlati megvalósítását szolgálja, melynek lényege a vidéki, konvergencia régióbeli felsőoktatási intézmények külföldi hallgató vonzó képességének növelése és nemzetközi kapcsolataiknak bővítése. Egyik modulja a nemzetközi gyakorlati képzések és részképzések kereteinek meghatározásával segíti a hallgatói mobilitást, de ezt támogatja a mérnökhallgatók nemzetközi hallgatói szervezetében (IAESTE) tervezett fokozott részvétel, valamint a járműipari tudományos szervezetek ifjúsági tagozatainak munkájába való intenzív bekapcsolódás (pl. FISITA). Ezek a tevékenységek a nemzetközi részvétel erősítését és külföldi hallgatók vonzását szolgálják. Hasonlóan a hallgatói öntevékenységet erősíti a nemzetközi járműépítő versenyeken való részvétel támogatása, ahol eddig is kiváló eredményeket értek el a magyar mérnökhallgatók (Shell Eco-marathon, Formula Student, Pneumobil, stb.).

Szervezet- és szolgáltatásfejlesztési főirány

Két területet fejlesztését foglalja magába. Célja, hogy a hallgatóknak nyújtott karrierszolgáltatások a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelően fejlesztésre kerüljenek, valamint, hogy új hallgatói szolgáltatások épüljenek ki (munkaadói-egyetemi fórum, Spinn-off rendezvények, öregdiák kártya, öregdiák adatbázis). A szervezetfejlesztésen belül egyrészt VIR, másrészt az IFT, harmadsorban pedig a képzési és szolgáltatási portfólió DPR eredménynek alapján való fejlesztése játssza a főszerepet. Mindezek a szakmai főirányok kiegészülnek a projekt kötelezően előírt horizontális tevékenységeivel.
 
 
www.uni-pannon.hu
Keresés
Bejelentkezés / Regisztráció
BMW GROUP CAREERS IN DECEMBER

SAP KEY USER (F/M/X)

PLC SPECIALISTA (F/M/X)

AUTOMATIZÁCIÓS MÉRNÖK (F/M/X)

SZAKMAI OKTATÓ MECHATRONIKAI TERÜLETRE (F/M/X)

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI MÉRNÖK (F/M/X)

MŰSZAKI ÁLLÁSBÖRZE
Média Partnerek